Kursnummer
Kursbezeichnung
Kursform
Kursbeginn
Kursende
Preis
Details
Anmeldung
Longieren Dienstag 18.00 Uhr
Longieren-Einzeln
fester Kurs
26.01.2021
06.04.2021
85.00 €
Welpenstunde Samstag 12.15 Uhr
Welpenstunde
fortlaufender Kurs
13.02.2021
17.04.2021
Ticket
über Ticket
Longieren Dienstag 10.00 Uhr
Longieren-Gruppe
fester Kurs
09.03.2021
13.04.2021
85.00 €
Junghunde Freitag 16.30 Uhr
Junghundestunde
fester Kurs
12.03.2021
23.04.2021
75.00 €
Welpenstunde Samstag 10.00 Uhr
Welpenstunde
fortlaufender Kurs
13.03.2021
15.05.2021
Ticket
über Ticket
Junghunde Samstag 11.00 Uhr
Junghundestunde
fester Kurs
13.03.2021
17.04.2021
75.00 €
Longieren Samstag 17.00 Uhr
Longieren-Gruppe
fester Kurs
13.03.2021
24.04.2021
85.00 €
Erziehung Sonntag 16.00 Uhr
Erziehung
fester Kurs
14.03.2021
02.05.2021
90.00 €
Erziehung Sonntag 15.00 Uhr
Erziehung
fester Kurs
14.03.2021
02.05.2021
90.00 €
Junghunde Sonntag 10.00 Uhr
Junghundestunde
fester Kurs
14.03.2021
25.04.2021
75.00 €
Junghunde Sonntag 11.00 Uhr
Junghundestunde
fester Kurs
14.03.2021
25.04.2021
75.00 €
Junghunde Sonntag 12.00 Uhr
Junghundestunde
fester Kurs
14.03.2021
25.04.2021
75.00 €
Junghunde Freitag 15.30 Uhr
Junghundestunde
fester Kurs
09.04.2021
07.05.2021
75.00 €
Longieren Samstag 17.30 Uhr
Longieren-Gruppe
fester Kurs
10.04.2021
08.05.2021
85.00 €